پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 18
به عقیده شما بهترین خدمت رسانی از طرف کدام یک از بانکهای خصوصی یا دولتی ، در سیستم بانکی کشور انجام میشود؟
ملی
26.7%
توسعه تعاون
1.64%
تجارت
9.84%
صادرات
1.17%
سامان
1.64%
پاسارگاد
26.46%
ایران زمین
0%
سپه
0%
گردشگری
0%
پارسیان
4.45%
اقتصاد نوین
2.34%
کشاورزی
0.7%
رفاه کارگران
0.7%
شهر
0.23%
سینا
1.17%
توسعه صادرات
0.47%
قوامین
0.7%
قرض الحسنه مهر ایران
1.64%
حکمت ایرانیان
0%
ملت
7.26%
آینده
0.7%
انصار
0.94%
صنعت و معدن
0%
هیچکدام
10.07%
کار آفرین
0.23%
سرمایه
0.94%