پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - 2020 August 12
كدخبر: ۱۱۸۰۵۸
تاريخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
مرکز آمار ایران متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی منتخب شهر تهران در بهار ۹۹ و نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در زمستان ١٣٩٨ را منتشر کرد.

بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل زمستان سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد:

الف- شهر تهران

در زمستان سال ١٣٩٨، تعداد ١٧٥٢٩ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٨.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٧.٥ درصد کاهش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٣ واحد بوده است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در زمستان ١٣٩٨ بالغ بر ٣١٠٧ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٠،٥ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٢.٥ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود ١٢٩٤ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در زمستان سال ١٣٩٨، تعداد ١٠٣١٦٦ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٢١،٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٠.٠ درصد کاهش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٢.٦ واحد بوده است.

متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٤٩١ مترمربع بوده است.
 
در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر عدد "قوطی زیرکلید" به ٩٦٥٨ ریال رسید که با ٠،٢ درصد کاهش، نسبت به فصل قبل تنها قلم کاهشی در بین تمامی اقلام بوده است.

تغییرات نسبت به فصل قبل:

در فصل بهار سال ١٣٩٩ متوسط قیمت هر متر" سیم برق ١×١ میلیمتر " به ١٨٥٧٩ ریال رسید که با ٥٩،٨ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. در همین فصل، متوسط قیمت هر عدد " سرپیچ معمولی " به ٣٩٦٣٢ ریال بوده است که با ٤٠.٨ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت یک دستگاه "آسانسور"نیز به ١٣٦٤٩٧٣٧٨٩ ریال رسید که با ٣٩.٨ درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزایش در متوسط قیمت را داشته است.
 
متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی منتخب شهر تهران بهار ٩٩
 
در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر کیسه ٥٠ کیلویی"سیمان پرتلند پاکتی" به ١٤٦٣٥٠ ریال رسید که با ١،٧ درصد کمترین افزایش، نسبت به فصل قبل را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر کیلوگرم "صفحه ستون" ١٠١٦٥٠ ریال بوده است که با ٤.٠ درصد افزایش در رتبه بعدی کمترین افزایش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر رول ده متری"ایزوگام" نیز برابر١٨٣٤٠٠٠ ریال بوده است که با ٤،٩ درصد افزایش، رتبه سوم کمترین درصد افزایش را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر عدد "قوطی زیرکلید" به ٩٦٥٨ ریال رسید که با ٠،٢ درصد کاهش، نسبت به فصل قبل تنها قلم کاهشی در بین تمامی اقلام بوده است.

تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل:

در فصل بهار سال ١٣٩٩ متوسط قیمت یک دستگاه "آسانسور" به ١٣٦٤٩٧٣٧٨٩ ریال رسید که با ٨١،٨ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر دستگاه "آبگرمکن دیواری" ١٢١٧٣٦٨٤ ریال بوده است که با ٧١.٠ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت هر کیلوگرم "صفحه ستون"نیز به ١٠١٦٥٠ ریال رسید که با ٦٣.٢ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل رتبه سوم بیشترین افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر متر "سیم برق ١،٥×١ میلیمتر" به ١٦١٦٣ ریال رسید که با ٤٥.٧ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین کاهش قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت (دستمزدماهیانه) هر ٨ ساعت کار در ٢٦ روز کاری "مهندس عمران" به ٥٩٨٧١٢٥٠ ریال رسید که با ٤٤.٧درصد کاهش در رتبه بعدی بیشترین کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر متر "سیم برق ١×١ میلیمتر" نیز برابر ١٨٥٧٩ ریال بوده است که با ٢١،٦ درصد کاهش، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.
send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: